Products
COMBO CÁ HỒI NAUY CẮT MIẾNG & SÒ ĐIỆP NHẬT
- 9%
COMBO 2 CÁ SABA FILLET NGUYÊN CON 400GR - 500GR
- 23%
COMBO SABA NAUY FILLET & CÁ HỒI CẮT LÁT
- 18%
COMBO SABA NAUY FILLET & SÒ ĐIỆP NHẬT
- 12%
CÁ HỒI ĐÔNG LẠNH (CẮT LÁT/KIRIMI) OCEANGIFT 200GR
- 15%
FISH AND CHIPS  (CÁ VÀ KHOAI TÂY) OCEANAGIFT 310GR
- 15%
CHẢ MỰC HẠ LONG OCEANGIFT 240GR
- 15%
TÔM TEMPURA OCEANGIFT 240GR
- 15%

TÔM TEMPURA OCEANGIFT 240GR

76,500₫
90,000₫
TÔM UYÊN ƯƠNG OCEANGIFT 250GR
- 15%

TÔM UYÊN ƯƠNG OCEANGIFT 250GR

77,000₫
91,000₫
TÔM VIÊN PHÔ MAI OCEANGIFT 300GR
- 15%