1. PHẠM VI PHỤC VỤ:

Để bảo bảm chất lượng sản phẩm, www.ibep.vn xin phép chỉ phục vụ quý khách hàng thuộc thành phố Hồ Chí Minh cách địa chỉ số 18, đường số 5, Khu dân cư Kim Sơn, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh trong phạm vi bán kính 60km. 

2. NGHĨA VỤ CỦA IBEP & KHÁCH HÀNG:

  • Nghĩa vụ của Ibep: 

- www.ibep.vn có nghĩa vụ chứng thực nguồn gốc sản phẩm, quyền sở hữu hợp pháp của IBEP với tất cả sản phẩm được đăng bán trên website.

 - www.ibep.vn chịu trách nhiệm về an toàn vệ sinh, chất lượng sản phẩm bán ra đúng với thông số trên hồ sơ công bố sản phẩm, giấy phép lưu hành, bao bì sản phẩm. 

- Trước khi đơn hàng được giao hàng thành công, ibep là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong vấn đế bảo quản, vận chuyển sản phẩm. 

- Ibep có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách hàng đặt hàng, thanh toán trên website và trong quá trình nhận sản phẩm. 

- Trong trường hợp có sai sót do các lỗi từ website mà dẫn đến đơn đặt hàng đặt sai, thanh toán lỗi,… ibep có trách nhiệm liên hệ hoặc nhận thông tin từ khách hàng và hướng dẫn khách hàng cách giải quyết, các lỗi phát sinh mà khách hàng chứng minh được là từ ibep.vn, thì các chi phí phát sinh sẽ do ibep chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

  • Nghĩa vụ của khách hàng 

- Khách hàng có nghĩa vụ tìm hiểu rõ thông tin sản phẩm trước khi tiến hành đặt mua. 

- Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cá nhân cung cấp trên website ibep.vn. Mọi chi phí phát sinh do sai xót thông tin cá nhân xuất phát từ phía khách hàng sẽ cho khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

- Khách hàng có nghĩa vụ kiểm tra đơn hàng về chất lượng sản phẩm, bao bì sản phẩm, số lượng,... đúng với đơn đặt hàng trước khi nhận. Mọi sai xót sau khi khách hàng ký nhận hàng, ibep bằng nổ lực của mình sẽ hỗ trợ khách hàng tốt nhất để khắc phục hậu quả với chi phí do khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

- Đơn hàng sau khi được giao thành công, khách hàng có trách nhiệm bảo quản sản phẩm theo đúng chỉ dẫn trên bao bì. Các vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm sau khi được giao sẽ do khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm.