SẢN PHẨM MỚI
CHẢ MỰC HẠ LONG OCEANGIFT 240GR
- 15%
FISH AND CHIPS  (CÁ VÀ KHOAI TÂY) OCEANAGIFT 310GR
- 15%
TÔM TEMPURA OCEANGIFT 240GR
- 15%

TÔM TEMPURA OCEANGIFT 240GR

76,500₫
90,000₫